Algemene voorwaarden Lidmaatschap Lokale Partij Vlissingen

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Lokale Partij Vlissingen (LPV), gevestigd te Vlissingen. Bij aanmelding als lid van de LPV heb je bevestigd dat je bekend en akkoord bent met deze voorwaarden.
 2. Lidmaatschap
  Het lidmaatschap van LPV staat open voor personen die 16 jaar of ouder zijn, in Nederland woonachtig zijn en de contributie hebben betaald.
  2. Het lidmaatschap is pas definitief nadat het bestuur van de LPV uw aanmelding heeft bevestigd.
  3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  4. Eenieder kan slechts één keer lid worden van de LPV. Indien de LPV constateert dat dezelfde natuurlijke persoon zich meerdere malen als lid heeft aangemeld of als lid is toegelaten is het bestuur van de LPV gerechtigd de meerdere aanmeldingen af te wijzen c.q. lidmaatschappen te beëindigen.

III. Duur
1. Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan en is geldig voor de duur van één jaar.
2. Het lidmaatschap wordt na verloop van één jaar automatisch verlengd, tenzij het lid uiterlijk 30 dagen voor het einde van deze termijn schriftelijk te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen: per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per post naar LPV Ledenservice, Van Dycklaan 32, 4383WK te Vlissingen.
3. Het lidmaatschap eindigt:
– door het overlijden van het lid;
– door schriftelijke opzegging door het lid;
– door schriftelijke opzegging door vereniging LPV
– door ontzetting zoals beschreven in de statuten van LPV.

IV Contributie

 1. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt 15,= euro per jaar.
  2. De contributie kan worden betaald per automatische incasso.
  3. De LPV kan contributie verhogen. De verhoging zal worden vastgelegd in een ALV Algemene Leden Vergadering en zal ingaan bij aanvang nieuw kalenderjaar.

V Privacy

De wijze waarop de LPV omgaat met de persoonsgegevens van haar leden is vastgelegd in deze Privacyverklaring die tevens op aanvraag kan worden toegezonden.

VI Wijzigingen

De LPV kan deze lidmaatschapsvoorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden worden op de site gepubliceerd en worden op aanvraag toegezonden. Leden wordt aangeraden regelmatig te controleren of er wijzigingen in de voorwaarden zijn opgetreden.